معنی و ترجمه کلمه گردش کردن به انگلیسی گردش کردن یعنی چه

گردش کردن

circulate
gander
itinerate
promenade
revolve
rove
trip
walk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها