معنی و ترجمه کلمه گردش کننده به انگلیسی گردش کننده یعنی چه

گردش کننده

peripatetic
promenader
rambling
walk
walker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها