معنی و ترجمه کلمه گردنده به دور به انگلیسی گردنده به دور یعنی چه

گردنده به دور

circumambient

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها