معنی و ترجمه کلمه گردنما به انگلیسی گردنما یعنی چه

گردنما

roundish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها