معنی و ترجمه کلمه گردنه به انگلیسی گردنه یعنی چه

گردنه

cervix
col
defile
ghat
ghaut
neck
stem

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها