معنی و ترجمه کلمه گردنى به انگلیسی گردنى یعنی چه

گردنى

cervical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها