معنی و ترجمه کلمه گردنکش به انگلیسی گردنکش یعنی چه

گردنکش

disobedient
refractory
turbulent
unyielding

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها