معنی و ترجمه کلمه گردن بند به انگلیسی گردن بند یعنی چه

گردن بند

anadem
collar
necklace

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها