معنی و ترجمه کلمه گردن لاغرو معیوب و مقعر به انگلیسی گردن لاغرو معیوب و مقعر یعنی چه

گردن لاغرو معیوب و مقعر

ewe neck

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها