معنی و ترجمه کلمه گردن کجى به انگلیسی گردن کجى یعنی چه

گردن کجى

torticollis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها