معنی و ترجمه کلمه گرده افشانى از گلى بگل دیگر به انگلیسی گرده افشانى از گلى بگل دیگر یعنی چه

گرده افشانى از گلى بگل دیگر

cross pollination

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها