معنی و ترجمه کلمه گرده افشانى خود به خود گیاه به انگلیسی گرده افشانى خود به خود گیاه یعنی چه

گرده افشانى خود به خود گیاه

self pollination

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها