معنی و ترجمه کلمه گرده افشانى شناسى به انگلیسی گرده افشانى شناسى یعنی چه

گرده افشانى شناسى

palynology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها