معنی و ترجمه کلمه گرده افشانى کردن به انگلیسی گرده افشانى کردن یعنی چه

گرده افشانى کردن

pollen
pollinate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها