معنی و ترجمه کلمه گرده بالاى میوه گیاهان چترى به انگلیسی گرده بالاى میوه گیاهان چترى یعنی چه

گرده بالاى میوه گیاهان چترى

styloipodium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها