معنی و ترجمه کلمه گرده با نوک ثابت به انگلیسی گرده با نوک ثابت یعنی چه

گرده با نوک ثابت

fixed head disk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها