معنی و ترجمه کلمه گرده بسته به انگلیسی گرده بسته یعنی چه

گرده بسته

disk pack

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها