معنی و ترجمه کلمه گردوار به انگلیسی گردوار یعنی چه

گردوار

roundly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها