معنی و ترجمه کلمه گردونه صندلى دار مخصوص تفریح و چرخ زدن اطفال و غیره به انگلیسی گردونه صندلى دار مخصوص تفریح و چرخ زدن اطفال و غیره یعنی چه

گردونه صندلى دار مخصوص تفریح و چرخ زدن اطفال و غیره

ferris wheel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها