معنی و ترجمه کلمه گردونه هاى ریل دار به انگلیسی گردونه هاى ریل دار یعنی چه

گردونه هاى ریل دار

rolling stock

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها