معنی و ترجمه کلمه گردونه چهار اسبه که یک راننده داشته باشد به انگلیسی گردونه چهار اسبه که یک راننده داشته باشد یعنی چه

گردونه چهار اسبه که یک راننده داشته باشد

four in hand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها