معنی و ترجمه کلمه گردى به انگلیسی گردى یعنی چه

گردى

farinose
heroism
pulverulent
rondure
round

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها