معنی و ترجمه کلمه گردپاش به انگلیسی گردپاش یعنی چه

گردپاش

dust box
spray
spray gun
sprayer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها