معنی و ترجمه کلمه گردکان به انگلیسی گردکان یعنی چه

گردکان

walnut

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها