معنی و ترجمه کلمه گردیدن به انگلیسی گردیدن یعنی چه

گردیدن

revolve
roam
swirl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها