معنی و ترجمه کلمه گرد آورى و راندن احشام به انگلیسی گرد آورى و راندن احشام یعنی چه

گرد آورى و راندن احشام

wrangle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها