معنی و ترجمه کلمه گرد آورى به انگلیسی گرد آورى یعنی چه

گرد آورى

amassment
collection
compilation
cumulation
gathering

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها