معنی و ترجمه کلمه گرد فلفل به انگلیسی گرد فلفل یعنی چه

گرد فلفل

Chile
chili
chilli

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها