معنی و ترجمه کلمه گرد مالیدن به صورت گرد درآوردن به انگلیسی گرد مالیدن به صورت گرد درآوردن یعنی چه

گرد مالیدن به صورت گرد درآوردن

powder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها