معنی و ترجمه کلمه گرد مانند به انگلیسی گرد مانند یعنی چه

گرد مانند

powdery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها