معنی و ترجمه کلمه گرد مخصوص سفید کردن پارچه به انگلیسی گرد مخصوص سفید کردن پارچه یعنی چه

گرد مخصوص سفید کردن پارچه

chloride of lime

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها