معنی و ترجمه کلمه گرد کردن برشى به انگلیسی گرد کردن برشى یعنی چه

گرد کردن برشى

round off

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها