معنی و ترجمه کلمه گرزه به انگلیسی گرزه یعنی چه

گرزه

scepter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها