معنی و ترجمه کلمه گرز به انگلیسی گرز یعنی چه

گرز

club
ferule
mace
mallet
maul
quarterstaff
wand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها