معنی و ترجمه کلمه گرسنه شدن به انگلیسی گرسنه شدن یعنی چه

گرسنه شدن

hunger

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها