معنی و ترجمه کلمه گرسنه به انگلیسی گرسنه یعنی چه

گرسنه

chickling
esurient
famished
hungry
peckish
sharp set
vetch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها