معنی و ترجمه کلمه گرسنگى دادن به انگلیسی گرسنگى دادن یعنی چه

گرسنگى دادن

famish
hunger
starve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها