معنی و ترجمه کلمه گرسنگى کشیدن به انگلیسی گرسنگى کشیدن یعنی چه

گرسنگى کشیدن

famish
starve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها