معنی و ترجمه کلمه گرسنگى به انگلیسی گرسنگى یعنی چه

گرسنگى

esurience
hunger
starvation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها