معنی و ترجمه کلمه گرفتارى به انگلیسی گرفتارى یعنی چه

گرفتارى

addle
assurance
captivity
constraint
encumbrance
entanglement
hitch
involvement
mire
nodus
plight
scrape
snarl
tanglement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها