معنی و ترجمه کلمه گرفتار اوهام و خیالات شدن به انگلیسی گرفتار اوهام و خیالات شدن یعنی چه

گرفتار اوهام و خیالات شدن

hallucinate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها