معنی و ترجمه کلمه گرفتار و اسیر کردن به انگلیسی گرفتار و اسیر کردن یعنی چه

گرفتار و اسیر کردن

bind

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها