معنی و ترجمه کلمه گرفتن تلفن یا رادیو و غیره به انگلیسی گرفتن تلفن یا رادیو و غیره یعنی چه

گرفتن تلفن یا رادیو و غیره

dial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها