معنی و ترجمه کلمه گرفتن پول از سوداگران به زور و تهدید به انگلیسی گرفتن پول از سوداگران به زور و تهدید یعنی چه

گرفتن پول از سوداگران به زور و تهدید

racketeering

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها