معنی و ترجمه کلمه گرفتن یا برداشتن به انگلیسی گرفتن یا برداشتن یعنی چه

گرفتن یا برداشتن

bone

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها