معنی و ترجمه کلمه گرفته شده به انگلیسی گرفته شده یعنی چه

گرفته شده

derivative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها