معنی و ترجمه کلمه گرفته و تاریک به انگلیسی گرفته و تاریک یعنی چه

گرفته و تاریک

blear

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها