معنی و ترجمه کلمه گرفتگى بینى به انگلیسی گرفتگى بینى یعنی چه

گرفتگى بینى

adenoid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها