معنی و ترجمه کلمه گرفتگى عضلات به انگلیسی گرفتگى عضلات یعنی چه

گرفتگى عضلات

cramp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها