معنی و ترجمه کلمه گرفتگى به انگلیسی گرفتگى یعنی چه

گرفتگى

congestion
crick
eclipse
jamming
melancholia
obstruction
stasis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها